Termeni si conditii - Producator usi interior Workshop Doors

Workshop Doors
Du-te la conținut
Termeni si conditii de utilizare a site-ului usiworkshop.ro

Conditii generale pentru utilizarea site-ului

SC Workshop Doors Srl si-a deschis site-ul www.usiworkshop.ro pentru a-si informa personal toti clientii. Utilizarea acestui site de cãtre dumneavoastrã este conditionatã de respectarea conditiilor generale de acces si de utilizare detaliate mai jos („Conditii generale”), precum si de respectarea ansamblului de legi aplicabile. Atunci când accesati site-ul, când îl parcurgeti si îl utilizati, dumneavoastrã acceptati implicit si neconditionat Conditiile Generale, care prevaleazã supra oricãrei alte întelegeri pe care ati putea s-o aveti cu Workshop Doors Srl, cu oricine dintre angajatii sai sau cu partenerii cu cine colaboreaza.

Drepturi de proprietate intelectualã

SC Workshop Doors Srl este detinãtorul site-ului de fatã. Fotografiile, textele, desenele, imaginile, secventele animate , precum si toate lucrãrile integrate în acest site sunt proprietatea Workshop Doors Srl sau a unor terti care au autorizat Workshop Doors Srl sã le utilizeze. Reproducerile, pe hârtie sau digitale, ale site-ului sus mentionat si/sau ale imaginilor care sunt reproduse pe site sunt autorizate cu conditia ca acestea sã fie destinate unei folosinte strict personale, excluzând orice utilizare în scopuri publicitare si/sau comerciale si/sau de informare, astfel încât sã se conformeze dispozitiilor legislative privitoare la proprietatea intelectualã. Cu exceptia dispozitiilor de mai sus, orice reproducere, prezentare, utilizare sau modificare partialã sau integralã a site-ului , indiferent prin ce procedeu ori pe ce suport, fãrã a se fi obtinut în prealabil autorizatia de la Workshop Doors Srl, este strict interzisã si constituie INFRACTIUNE ce se pedepseste conform legislatiei în vigoare.

Informatii despre produse si servicii

Aceste pagini constituie o prezentare generalã a gamei de produse si servicii oferite de Workshop Doors Srl. Imaginile produselor de pe site sunt cu titlu de prezentare si nu atrag responsabilitatea Workshop Doors Srl. Workshop Doors Srl îsi rezervã dreptul de a modifica/actualiza informatiile ce figureazã în prezentul site pe internet, în orice moment, fãrã preaviz, fãrã ca modificãrile sã presupunã responsabilitatea Workshop Doors Srl sau a angajatilor sãi. Workshop Doors Srl este la dispozitia dumneavoastrã pentru a vã comunica informatiile suplimentare pe care ati putea dori sã le cunoasteti cu privire la fiecare dintre produsele siserviciile prezentate pe site.

Colaboratori

Partenerii Workshop Doors Srl sunt comercianti independenti, actionând în numele lor propriu si pe seama lor si rãmân responsabili pentru informatiile de orice naturã ce pot avea orice legatura cu acest site.

Limitarea responsabilitãtii

Workshop Doors Srl nu poate fi, în nici un caz, fãcutã responsabilã pentru punerea la dispozitie a unor site-uri care fac obiectul unui hyperlink plecând de la site-ul www.usiworkshop.ro si nu este responsabilã, în nici un fel, de continutul, produsele, serviciile etc. disponibile pe aceste site-uri sau plecând de la aceste site-uri. Utilizatorul foloseste site-ul pe riscul propriu. În nici un caz, Workshop Doors Srl, angajatii sau colaboratorii sãi, fiecare în parte sau împreunã, nu vor putea fi fãcuti responsabili pentru daune directe sau indirecte si în special pentru prejudiciul material, pierderea de date sau de program, prejudiciul financiar, rezultând din accesul sau. Continutul site-ului este prezentat fãrã nici o garantie, de nicio naturã. Informatiile asupra produselor si serviciilor, modelelor, caracteristicilor si preturilor acestora corespund unei definitii la momentul redactãrii lor sau al actualizãrii diverselor pagini ale site-ului; ele sunt oferite numai cu titlu informativ si deci nu sunt si nu trebuie sã fie considerate ca o ofertã contractualã a produselor si serviciilor oferite de Workshop Doors Srl. Workshop Doors SRL nu poate fi tras la răspundere pentru posibilele diferențe între culorile reale ale produselor şi imaginile prezentate prin intermediul paginilor web www.usiworkshop.ro sau prin intermediul materialelor printate. Erori sau omisiuni pot interveni.
Accesul la produsele si serviciile prezentate pe site poate face obiectul unor restrictii. Trebuie deci sã vã asigurati cã legea tãrii de unde se stabileste conectarea vã autorizeazã sã accesati site-ul nostru.

Politica privind protectia datelor cu caracter personal

Protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal este importantă pentru noi, prin urmare, acordăm o atenție deosebită protejării vieții private a vizitatorilor care accesează site-ul nostru www.usiworkshop.ro, precum și a celor ale căror date cu caracter personal ne-au fost furnizate de o terță parte, sau la care am avut acces dintr-o altă sursă, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Colectarea, utilizarea şi siguranța datelor

Datele brute referitoare la vizitele pe site-ul nostru, împreună cu alte informații referitoare la site, care nu permit identificarea utilizatorilor, vor fi utilizate exclusiv în scopul îmbunătățirii calității şi optimizării performațelor siteului nostru.
Întregul conținut al siteului nostru este disponibil publicului. Acest lucru înseamnă că nu există obligația de a înregistra sau de a pune la dispoziție date cu caracter personal. În anumite circumstanțe (concursuri, cereri, chestionare), poate exista necesitatea oferirii de către utilizator a unor date cu caracter personal (nume, adresă, email, telefon). Aceste date vor fi procesate doar cu acordul utilizatorului.
Vom păstra şi procesa datele cu caracter personal puse la dispoziție de către utilizator, în concordanță cu acordul oferit de către aesta şi cu legea referitoare la protecția datelor cu caracter personal, Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (publicata in Monitorul Oficial nr. 790 din 12 decembrie 2001).

Utilizarea modulelor cookie

Site-ul www.usiworkshop.ro foloseste identificatori de tip cookie.  Prin accesarea paginii noastre web, utilizatorul accepta faptul ca unele module cookie ar putea fi instalate pe computer (în cazul în care opțiunea de acceptare a modulelor cookie este activa). Aceste fisiere recunosc utilizatorul în urma vizitelor repetate pe pagina web si optimizeaza performanta siteului. Utilizatorul poate sa îsi configureze motorul de cautare astfel încat modulele cookie să nu fie pastrate, totusi, în unele cazuri, acceptarea acestora va fi solicitata si necesara pentru a beneficia pe deplin de serviciile oferite de pagina web. Workshop Doors SRL poate sa efectueaze analize tehnice si statistice ale informatiilor referitoare la utilizarea paginiilor acestui site de catre utilizatori.
 
Vă puteți exercita dreptul de a dezactiva cookies.

Drept aplicabil

Prezentele Conditii Generale, precum si orice litigiu în legãturã cu sau decurgând din clauzele acestor Conditii Generale sau din accesarea / functionarea / disfunctionalitatea site-ului se supun dreptului intern român. Limba Conditiilor Generale si a site-ului este limba românã. În caz de litigiu, numai instantele românesti vor fi considerate competente.

Actualizarea conditiilor generale

Workshop Doors Srl îsi rezervã dreptul de a modifica si actualiza în orice moment accesul la site, precum si Conditiile Generale. Aceste modificãri si actualizãri sunt opozabile/aplicabile utilizatorului de îndatã ce au fost postate pe site; prin urmare, utilizatorul trebuie sã se raporteze în mod regulat la aceastã rubricã pentru a verifica Conditiile Generale în vigoare.
©2021 Workshop Doors SRL. Toate drepturile rezervate. Powered by klz.
klz


Certificare ISO 9001
Înapoi la cuprins